Çin’de Komünizm Rejimi Sonrasındaki Çatışmalar Hakkında Bilgi Veriniz

Soru
1 Cevap 280 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. ♦  Çin, 1949 yılından itibaren Çin Komünist Partisi’nin kontrolü altına girdi. Bu, Uzakdoğu güç dengesinin SSCB lehine değiştiğini gösterir.

  ♦  Mao’nun kurduğu Çin Halk Cumhuriyeti’ni önce SSCB tanıdı.

  ♦  Çin, ideolojisine uygun olarak ABD’ye karşı Kore Savaşı’na girdi. 1956 Süveyş Krizi’nde Batılı devletlere karşı Mısır’ı destekledi.

  ♦  1960’lı yıllara girildiğinde SSCB ile ilişkileri bozuldu. Aynı yıllarda Hindistan’la da ilişkileri bozulan Çin, “Keşmir” meselesinde Pakistan’ın yanında yer aldı.

  ♦  Çin, Vietnam Savaşı’nda ABD’ye karşı komünist Kuzey Vietnamlılara destek oldu.

  ♦  1960’ların sonlarından itibaren Batılı devletlerle ilişkilerini düzeltmeye başlayan Çin, 1972’de BM’ye tekrar üye oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .