Cevap ( 1 )

  1. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerinde etkileri olmuştur. Bunlar genel olarak olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz etkilerdir. Sebeplerine bakacak olursak Osmanlı Devleti İpek ve Baharat adlı ticaret yollarında hakim olduğundan bu ticaret yolları üzerinden yapılan ticari faaliyetler sayesinde gelir sağlıyordu. Ancak Coğrafi keşiflerin bir sonucu olan yeni ticaret yollarının bulunması ve kullanılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin gelirleri azalmaya başladı. Bu durum devleti olumsuz etkilemiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .