Cevap ( 1 )

  1. Demokrasi, halkın kendisini temsilcileri vasıtasıyla yönettiği, siyaseti denetlediği, toplumsal ve ekonomik durumu farketmeden tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimidir.

    Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel ve en vazgeçilmez ögeleridir. Demokrasinin sağlanması, insanların örgütlenerek düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri ve sorunlarını tartışabilmeleri yönetimde kendilerini temsil edecek farklı siyasi partiler vasıtasıyla sağlanır.

    Bu nedenle tam anlamıyor demokrasinin sağlanması , işleyebilmesi için çok partili siyasal hayata geçiş ile sağlanır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .