Cevap ( 1 )

 1. İlk, Orta, Lise Dereceli Okullar

  • 1924 yılında ilköğretim zorunlu hale getirildi.
  • Çok sayıda ilkokul ve lise açıldı.

  Meslek ve teknik Okullar

  • Gazi Orta Öğretmen Okulu
  • Eğitim Enstitüsü
  • Köy Muallim Mektebi
  • Kız Teknik Yüksek

  Öğretmen Okulu

  • Erkek Teknik Yüksek

  Öğretmen Okulu açılmıştır.

  Güzel Sanatlar

  • Güzel Sanatlar Akademisi
  • Ankara Devlet Konservatuarı
  • Dolmabahçe Resim Müzesi
  • Dolmabahçe Heykel Müzesi kurulmuştur.

  Üniversite ve Yüksek Öğrenim

  • Ankara Hukuk Mektebi
  • İstanbul Üniversitesi (Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi)
  • Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi
  • Türk Tarih Kurumu
  • Türk Dil Kurumu
  • Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) açılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .