Cevap ( 1 )

  1. Yeni eğitim anlayışı içerisinde köklü değişimlere gidildi. 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat” (Eğitimin Birleştirilmesi) kanunuyla eğitim ve öğretim birleştirilerek kız ve erkek öğrencilere fırsat eşitliği getirildi. Bundan sonra karma eğitim yapılamaya başlandı (Görsel 5.42). Böylelikle eğitim ve öğretimdeki ikilik ortadan kaldırıldı. Bu kanunla yurt içerisinde bulunan bütün okullar, azınlık ve yabancı okular da dâhil Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Ruhsatsız ve devlet denetimine girmek istemeyen okular kapatıldı.

    Cumhuriyet kurulduktan sonra bütün zorluklara rağmen ilk ve orta öğretim, mesleki teknik öğretim okulları açılmış, üniversiteler kurulmuş, güzel sanatlar alanında akademi ve konservatuvar okulları açılmıştır. Her yönüyle halkın bilgi ve kültür seviyesi artırılmaya çalışılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .