Cevap ( 1 )

 1. Ekonomi: İnsanların üretim, pazarlama ve tüketim alanında yaptıkları etkinliklerin tümüdür.

  Osmanlı ekonomisi, 1750’lerden itibaren çöküşe geçmiştir. Başlıca sebepleri ise kapitülasyonlar, sanayinin gelişmemesi, sürekli savaşlar, tarımın bozulması ve dış borçlar idi.

  Cumhuriyet döneminde ekonominin düzeltilmesi, askeri zafer kadar önemliydi. Çünkü Atatürk’ün belirttiği gibi, siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla tamamlanması gerekir.

   

  Yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikası İzmir İktisat Kongresi’nde belirlenmiştir:

  • Öncelikle milli kaynaklardan yararlanılacaktır,
  • Üretici korunacaktır,
  • Sanayi ve ihracat geliştirilecektir,
  • Özel girişimciler desteklenecektir,
  • Çiftçilerin desteklenmesi için bankacılık geliştirilecektir.

   

  Tarım alanında yapılan başlıca etkinlikler:

  • Köylüyü rahatlatmak için “aşar” vergisi kaldırıldı,
  • Ziraat Bankası aracılığı ile çiftçilere kredi sağlandı,
  • Kooperatifçilik geliştirildi,
  • Tarımda makineleşmeye önem verildi,
  • Verimi arttırmak için tohum ıslahı ve çiftçinin eğitilmesine önem verilmiştir.

  Ticaret alanında yapılan etkinlikler:

  Cumhuriyet öncesi ticaret azınlıkların elindeydi. Türk milletini ticarette etkin kılmak için:

  • 1-Bankacılığa önem verilerek ilk özel banka olan İş Bankası kuruldu,
  • 2-Tüccarlara kredi sağlandı,

  3-Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı(Kabotaj hakkı) Türk denizcilerine verildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .