Cevap ( 1 )

  • 1922’de saltanat kaldırılmıştır
  • 29 Ekim 1923’te Türk Devletinin bir Cumhuriyet olduğunu onayladı.
  • 1924 – Şeriye Mahkemeleri kaldırılmıştır.
  • 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır
  • İsviçre kanunundan uyarlanarak 1926’da  Türk Medeni Kanunu  kabul edilmiştir.
  • 1930 – 1934 Kadınlara siyasal haklar tanınmıştır.
  • 10 Nisan 1928 ‘de devlet ve Meclisin görevlerinin başında yer alan dinî hükümlerin yerine getirilmesi ilkesi kaldırılmıştır. Böylece  laik bir yapıya kavuşulmuştur.
  • 1920’de ulus egemenliğine dayanarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; yasama, yürütme ve yargının doğrudan doğruya meclise ait olması anlamına gelen “güçler birliği” esasını benimsemişti
  • Çok partili sisteme geçilmiştir.
  • 1926’da Borçlar Kanunu kabul edilmiştir.
  • 1928’da  Devletin dini İslam’dır  hükmü anayasadan çıkarılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .