Cevap ( 1 )

    • Devlet sanayi kuruluşlarını kurarken özel girişimciler de desteklendi,
    • 1933 yılında “devletçilik” ilkesi uygulanarak girişimcilerin yapamadığı yatırımlar yapıldı,
    • 1939’da Karabük demir-çelik fabrikası kuruldu,
    • Madencilik faaliyetleri için MTA Enstitüsü kuruldu.

    Bayındırlık alanında: özellikle ulaşıma önem verilerek demir ve kara yolları geliştirildi. Liman ve hava alanları yapılıp hizmete sokuldu. Şehirlerin modernleştirilmesi için çalışıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .