Cevap ( 1 )

  1. Çünkü Osmanlı döneminde İngilizler ile imzalanan ve sonra çerçevesi genişletilen Balta Limanı antlaşması ve Avrupa ülkelerine verilen kapitülasyonlardan dolayı Osmanlı ekonomisi çok zayıflamış, yerli üretime bu durum balta vurmuş, Osmanlı bütçesi ciddi açıklar vermiştir.

    Kapitulasyonlar, Balta limanı antlaşması, ıslahat ve tanzimat fermanları  tüm bu antlaşmalar ve imtiyazlar ile Yabancı ülkelerin sosyal ve ekonomik hayata müdahalesine izin verilmesi sosyal ve ekonomik hayatta ciddi problemler oluşmuştur.

    Cumhuriyet Döneminde devletin bu bozuk ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi gerekliliği düşüncesinden dolayı devletçilik politikası benimsenmiştir. Devletin savaşta elde edilen zaferle tam bağımsız olamayacağı ancak ekonomik bağımsızlık sağlandığında, diğer ülkelerin boyunduruğundan çıkıldığında tam bağımsız olunabileceği savunulmuştur. Bu düşünce ile koruyucu gümrük vergileri yoluyla yerli sanayicinin korunması, ithal edilecek mallara gümrük muafiyetinin tanınması, tütün ekim ve ticaretinin serbest bırakılması, aşar (öşür) vergisinin kaldırılması ile iç ve dış ticaret koruma altına alınmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .