Cevap ( 1 )

  1. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi gelişmediği için ülke nüfusunun büyük bir kısmı geçimini tarımla sağlıyordu. Halkın beslenmesi ve devlet hazinesinin güçlenmesi tarımsal faaliyetlere bağlıydı. Ancak tarım ilkel yöntemlerle, doğal koşullara bağlı, beden ve hayvan gücü ile yapıldığı için verimlilik son derece düşüktü.

    Devleti ekonomik açıdan güçlendirmek ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için tarımsal gelişime büyük önem verildi. 1923’te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde tarımın geliştirilmesi amacıyla ziraat okulları açmak, çiftçiden alınan vergileri kaldırmak, makineli tarıma geçmek, çiftçilere kredi vermek gibi kararlar alındı. Hayvancılığı geliştirmek için damızlık hayvan ithal edildi. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edildi. Çay, pamuk ve şeker pancarı gibi sanayiye ham madde oluşturan ve değeri yüksek olan ürünler tanıtıldı, bunların üretimi teşvik edildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .