Cevaplar ( 2 )

 1. Dandanakan savaşı Selçuklular ile Gazneliler devleti arasında olmuştu. Bu savaşı Selçuklular kazandı. ve bu zaferle Gazneli Devlerini yıkarak Büyük Selçuklu Devletinin temellerini attılar. Büyük Selçuklu Devleti Türk tarihi ve İslamiyetin yayılışı bakımından büyük önem taşımaktadır.

 2. -Gazneli Mesut’un önceki savaşların öcünü almak istemesi

  -Gazneli Mesut’un Selçukluları Horasan’dan atmak istemesi

  Yapılan savaşı Selçuklular kazandı. Sonuçları
  Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu. (Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu tamamlandı).
  Horasan topraklarının tamamı kesin olarak Selçuklu hakimiyetine girdi.
  Selçukluların İslam dünyasındaki etkisi ve itibarı arttı. İslam dünyasının siyasi lideri oldular.
  Gazneli topraklarının büyük bir kısmı Selçukluların eline geçti. Gazneli Devleti yıkılış sürecine girdi.
  Halife Kaim Biemrillah Tuğrul Beyin sultanlığını onayladı
  1187’ de Afganistan’ın yerli halkı Gurlular tarafından yıkılmışlardır

  NOT: Dandanakan Savaşı bir Türk devletinin kurulmasını sağlarken başka bir Türk devletinin yıkılışına neden olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .