Cevap ( 1 )

  1. Osmanlılarda 19. Yüzyılda kurulan bir üniversitedir. Darülfünun kelime anlamı  fenler evi anlamına gelmektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .