Cevap ( 1 )

  1. Abdülmecid oğulları en çok tahta oturan padişahtır.  4 oğlu kendisinden sonra padişah olmuştur. Çocukları

    * Sultan 5.Murad (1876-1876)                    * Sultan 2. Abdülhamid (1876-1909)

    * Sultan 5.Mehmed Reşad (1909-1918)      * Sultan Vahdeddin Han (1918-1922)

    Toplamda 18 erkek 18 kız olmak üzere toplam 36 çocuğu, 22 eşi olduğu bilinmektedir.

    1839-1861 yılları arasında Osmanlı Devletine hükümdarlık etmiştir.  Hükümdarlığı döneminde Tanzimat ve Islahat Fermanlarını yayınlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .