Cevap ( 1 )

 1. SSCB’nin dağılmasıyla Türk-Rus ilişkileri canlandı. Özellikle bölgeler arası doğal gaz geçişi konusunda iki ülke ortak hareket etmektedir. 

  SSCB’nin dağılmasıyla Kafkaslarda ortaya çıkan yeni cumhuriyetlerle Türkiye ilişkileri siyasi ve ekonomik açılardan gelişme göstermektedir. Bakü-TiflisCeyhan Boru Hattı (BTC) ile Azerbaycan ve Gürcistan’la; Trans-Hazar Boru Hattı ile Türkmenistan ilişkileri gelişmiştir, 

  Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (KEİ)’nın kurulmasıyla; Karadeniz çevresindeki ülkeler ekonomik iş birliği yapmak için 1992 yılında önemli bir adım atmıştır. Kurucu üyeler arasında Türkiye, SSCB, Romanya, Bulgaristan bulunmaktadır. 

  Türkiye Körfez Savaşlarında direk rol oynamamasına rağmen oldukça büyük ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. 

  Türkiye’nin Balkan devletleri ile ilişkileri Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra yoğunlaşmıştır. Bu ülkeler ile ilişkilerimiz BM, NATO, AGİT gibi uluslararası girişimler sayesinde olumlu bir şekilde devam etmektedir. 

  Bulgaristan’daki Türk azınlığının asimilasyonu konusundaki sorunlar, 1989 yılındaki büyük göç dalgası ile büyük ölçüde çözümlenmiştir. 

  Aynı zamanda Türkiye, Filistin-İsrail çatışmalarının çözümlenmesi konusunda uluslararası barış çabalarına aktif olarak katılmaktadır.

  Yunanistan ile olan ilişkilerimiz Ege Denizi, Batı Trakya Türk azınlıkları, Kardak Krizi ve Kıbrıs sorunları çerçevesinde değerlendirilebilir. Kıbrıs sorununun çözümü için BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın sunduğu birleşik Kıbrıs planı referanduma sunulmuş, ancak Rumlar tarafından reddedilmiştir. Sorun devam etmekle beraber Mart 2008’de iki tarafı birbirinden ayıran Lokmacı sınır kapısı açılmıştır. Halen Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. 

  Davos Zirvesi: Bu zirvede dünyadaki ekonomik sorunlar görüşülmektedir. Türkiye, ilk kez 1988 yılında Turgut Özal’ın katılımı ile bu sürece dahil olmuştur. 30 Ocak 2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Perez’e sert eleştirilerde bulunması, Filistin sorununu tekrar dünya gündemine taşımıştır. Ayrıca Arap ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkileri olumlu yönde ilerlemeye başlamıştır. 

  Türk Ordusu: Somali, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Afganistan ve Lübnan’a BM ve NATO seviyesinde asker göndermiştir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .