Cevap ( 1 )

  1. Türkler, demiri ilk işleyen milletlerden biridir. Demircilikte ilerlemişler ve birer demirci ustası olmuşlardır.

    Türklerde demircilik çok önemli bir zanaat olarak kabul görmüştür.

    Türklerin savaşçı bir millet olması demircilik alanındaki yeteneklerini silah ve savunma amaçlı kullanmalarına da vesile olmuştur.

    Türkler kazandıkları zaferlerde, yaptıkları savaşlarda, aldıkları galibiyetlerde demir hep önemli bir unsur olmuştur. Bütün bu nedenlerden dolayı Türkler Demirciliği ve bu sanata ait unsurları destanlarında kullanmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .