Cevap ( 1 )

 1. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü’den oluşan bir grup CHP milletvekili, “DÖRTLÜ TAKRİR” diye bilinen parti programı ve kanunlardaki bazı değişiklik tekliflerinin CHP grup toplantısında reddedilmesi üzerine partiden ayrılarak 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi (DP) kurdular. Partinin genel başkanı Celal Bayar’dı.

  1946 yılında DP’nin dışında aynı yıl 113 parti daha kuruldu ve 21 Temmuz 1946’da genel seçimleri yapıldı. Seçime CHP, DP ve bazı küçük partiler katıldı. Seçim tek dereceliydi. Ancak yargı denetimi yoktu. Açık oy-gizli sayım usulü uygulanmıştır. Seçimlerde aynı zamanda çoğunluk sistemi uygulanmıştır. Yani seçim çevresi sayılan illerde, bir parti tek oy farkla dahi önde olsa, o ilin tüm milletvekilliklerini alıyordu. 

  465 milletvekilliğinden 395’ini CHP, 66’sini DP, 4’ünü de bağımsızlar kazandı. 

  Demokrat Parti ilk büyük kongresini Ocak 1947’de yaptı. Bu kongre “Hürriyet Misakı” adıyla bir bildirge yayımladı. 

  Ancak Recep Peker’in istifası ile yeni hükümeti Hasan Saka Kurdu (9 Eylül 1947).

  1948 yılında DP’nin muhalefetini yetersiz gören bir grup milletvekili DP’den istifa ederek Millet Partisi’ni (MP) kurdu.

  15 Ocak 1949’da Hasan Saka istifa etti ve yerine Şemsettin Günaltay getirildi. 

  16 Şubat 1950’de TBMM yeni bir seçim yasası ile ilk kez seçimlere yargı denetimi getirildi. Buna göre tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla serbest seçim yapılması, sandık kurullarında siyasal parti temsilcilerinin bulunması, gizli oy – açık sayım ilkesinin uygulanması ve seçimlerin adli denetim altında yapılması kabul edildi. Bu yasanın tek sakıncalı tarafı nispi temsil yerine çoğunluk esasını getirmesiydi. 

  14 Mayıs 1950’de milletvekili genel seçimleri yapıldı. Seçimleri Demokrat Parti kazandı. Böylece 27 yıl süren CHP iktidar sona ermiş ve DP iktidarı başlamıştı.

  Celal Bayar, DP’nin başkanlığından ayrıldı ve Meclis tarafından cumhurbaşkanı seçildi. TBMM başkanlığına Refik Koraltan getirildi. Celal Bayar başbakanlığa Adnan Menderes’i getirdi. Fuat Köprülü dışişleri bakanı oldu. 

  1950’de iktidara gelen Demokrat Parti, ülkeyi 1960’a kadar yönetmiştir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .