Devletçilik ilkesinin oluşumuna etki eden ulusal ve uluslararası faktörlere örnekler veriniz.

Soru
1 Cevap 754 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Aşağıda belirtilen  bu iç ve dış etkenler Devletçilik ilkesinin benimsenmesine örnek faktörler olarak verilebilir:

  Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, kapitülasyonlar ve dış borçlar nedeniyle bağımsızlığını yitirmişti. Ülke Kurtuluş savaşında siyasi bağımsızlığı sağlasa da ekonomik olarak yabancı ülkelere bağımlı halde idi.

  Devlet gelirlerinin önemli bir kısmının kontrolünü yabancı devletler almıştı.

  Ülkede demiryolları, limanlar, madenler, eneri kaynakları ve haberleşme, büyük devletlerin, yabancı tüccar ve işletmelerin eline geçmişti

  Birinci Dünya Savaşı sonrasında topraklar işgale uğramıştı.

  Kurtuluş savaşı sonrası ülkede çökmüş bir ekonomi, yetersiz sermaye, harap olmuş bir ülke, nitelikli iş gücü yetersizliği vardı.

  Osmanlı Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan borçları ülkenin çağdaş uygarlık hedefinin önünde büyük bir engel olarak duruyordu.

  Ülkede ekonomik bağımsızlığın sağlanması, dışa bağımlılıktan kurtulunması, kendi kendine yeten bir ekonomi kurulması kaçınılmaz bir noktaya gelmişti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .