Cevaplar ( 2 )

  1.  

    • Atatürk’ün ekonomik görüşlerini ifade eder
    • Ekonomik kalkınmada özel teşebbüsün yanı sıra devletin de yatırımları yapmasını öngören karma sistemi esas alır.
    • Sosyal güvenliğin sağlanmasını devletin görevi olarak görür.
  2. Özel sektörün yetersiz kaldığı yerde yatırımların bizzat devlet tarafından yapılmasını öngören ekonomik bir ilkedir. Özel teşebbüsü reddetmez. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra devletçi ekonomik sistem uygulanmaya başlandı. Devletçilik, ekonomik alanda doğrudan doğruya devletin müdahalesini öngören sistemdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .