Cevaplar ( 2 )

  • Veziler,
  • Şeyhüislam
  • Kaptan-ı Derya
  • Nişancı
  • Defterdar
  • Kadıasker
 1. Divan-ı Humayun İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye sınıflarından oluşmaktadır:

  1- Seyfiye: Yönetim ve askerlik işleri ile ilgilenirlerdi. Vezir-i Azam ,Vezirler, Yeniçeri Ağası, kaptan-ı Derya gibi asker kökenli sınıf mensuplarıdır.
  2- İlmiye: Yargı, İfta (Fetva verme) ve Eğitim işleri ile ilgilenen sınıftır. Kazasker Şeyhülislam gibi medrese kökenli kişilerdir.
  3- Kalemiye : Devletin mali ve yazışma işlerini yürüten; Defterdar ve Nişancı gibi memur kökenli divan üyeleridir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .