Cevaplar ( 2 )

  1. Divan-ı : Mezalim Haksızlıklar divanı anlamına gelir . Adaletli bir toplum düzeni kurmak amaçlanarak Abbasiler Döneminde kuruldu.

    Devlet düzenini bozanlar, şikayetçi olunan devlet memurları, siyasi suçluklar bu mahkemede yargılanırdı. Ayrıca idari ve adli alanda yargılamalara yapılan itirazların ikinci kez görüşüldüğü kurumdu. Bu özelliğiyle de günümüzdeki temyiz mahkemesine benzemekteydi. 

    Sultanın başkanlığında haftanın belirli günlerinde toplanırdı, sultan olmadığında vezir başkanlık ederdi. 

    Divan-ı Mezalim yargı dışında idari, dinî, mali vd. konularda birtakım görevleri de yürütürdü.

  2. Türk İslam devletlerinde hukuki konularda yapılan itirazların değerlendirildiği ve hükümdarın başkanlık yaptığı mahkemedir. Daha sonraları yerini Divan-ı Hümayun almıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .