Cevap ( 1 )

 1. Haksızlıklar divanı anlamına gelir.

  Adaletli bir toplum düzeni kurmak amaçlanarak Abbasiler Döneminde kuruldu.

  Büyük Selçuklularda ağır suçların görüşülüp karara bağlandığı divandır.

  Türk İslam devletlerinde devlet düzenini bozanlar, şikayetçi olunan devlet memurları, siyasi suçluklar bu mahkemede yargılanırdı. Ayrıca idari ve adli alanda yargılamalara yapılan itirazlar bu kurumda ikinci kez görüşülür, günümüzdeki temyiz mahkemeleri gibi çalışırdı.   

  Sultanın başkanlığında haftanın belirli günlerinde toplanırdı, sultan olmadığında vezir başkanlık ederdi.

  Divan-ı Mezalim yargı dışında idari, dinî, mali vd. konularda birtakım görevleri de yürütürdü.

  Kadının (günümüzde yargıç) bilerek yanlış verdiği hüküm diğer bir- kaç kadı tarafından imzalı açıklamalarla sultana arz edilirdi. Bu başvuru sultan tarafından uygun görülürse dava ikinci kez Divan-ı Mezalimde görüşülürdü.

  Siyasetnameye göre Divan-ı Mezalim; sultanın mazlumları ve adalet isteyenleri haftanın iki gününde sarayına çağırıp şikâyetlerini dinlemesiydi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .