Cevap ( 1 )

  1. Kaşgarlı Mahmut tarafından Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .