Cevap ( 1 )

 1. Çekoslovakya’da 1989’da komünist iktidar yıkıldı. 1992’de Çek ve Slovak Cumhuriyetleri federal sisteme son vererek ayrı bağımsız devletler oldu.

  Yugoslavya; 1980’lerin başında, federe cumhuriyetler arasındaki ekonomik farklılıklar, aşırı milliyetçilerin ve Yugoslavya’nın parçalanma sürecine girmesinde etkili oldu. 

  2 Temmuz 1990’da Slovenya, ardından Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sırpların hâkimiyetindeki Yugoslavya Ulusal Ordusu ve onun silahlandırdığı Sırp milisleri harekete geçti. Böylece Yugoslavya’da iç savaş başlamış oldu. Aynı yıl Makedonya ve Bosna-Hersek de bağımsızlıklarını ilan etti. 

  Ancak bağımsızlık eğilimlerinin de ortaya çıkmasıyla Bosna’da üç buçuk yıl sürecek olan bir savaş çıktı. Savaşın ardından ABD’nin olaya koymasıyla barış sağlandı. Yapılan antlaşma ile Bosna’nın %49’u Sırplara verildi. 

  Macaristan;  SSCB’deki Glasnost ve Perestroyka, Macar komünistlerini de etkiledi. 1989 yılında yeni siyasal gruplar ortaya çıktı. Yeni bir demokratik anayasa benimsendi.

  Polonya; 1990’da Polonya Komünist Partisi kendi kendini feshetti. Lech Walesa cumhurbaşkanı seçildi. 

  Bulgaristan; Bulgaristan’da Komünist Partisi adını Bulgaristan Sosyalist Partisi olarak değiştirdi (1990). 

  Romanya’da 1989’da Çavuşesku (Ceausescu) devrildi. 

  Baltık ülkeleri; Kuzey Avrupa’da yer alan Baltık ülkeleri denilen Estonya, Letonya ve Litvanya SSCB’nin uydu devletlerden farklı olarak birer parçası durumundaydılar. Bu nedenle Gorbaçov bu devletlerdeki milli bağımsızlık hareketlerine şiddetle karşı koymuştur. 

  Çünkü SSCB’nin dağılması söz konusuydu. Buna rağmen bu üç devlet 1990’da bağımsızlıklarını ilan ettiler. SSCB Boris Yeltsin döneminde bu bağımsızlıkları tanımak zorunda kaldı. 

  Moldova, 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 

  Ukrayna’da milliyetçilik ve bağımsızlık hareketleri 1989’da başladı. Ukrayna’nın bağımsızlığı 1991’de kesinleşti. 

  Belarus denilen Beyaz Rusya, 1919’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmuştu. Beyaz Rusya’da milli kültür hareketi Gorbaçov’dan önce daha 1980–81 yıllarında başladı. Beyaz Rusya 1991’de bağımsızlığını ilan etti. 

  Gürcistan’da 1989’da başlayan milliyetçilik hareketleri sırasında Abkhazia ve Osetya’da da bağımsızlık hareketleri başlamıştı. Bu nedenle Gürcüler, bir yandan ülkedeki Rus kuvvetleri ile mücadele ediyor, bir yandan da bu iki etnik milliyetçilik ile uğraşıyorlardı. Gürcistan’da 1992’de askeri bir konsey kuruldu ve bunun başkanlığına SSCB Dışişleri Bakanlığından istifa etmiş olan Eduard Şeverdnadze getirildi. Şeverdnadze devlet başkanı oldu. Gürcistan, cumhuriyetle yönetilmektedir. 

  Ermenistan 1991’de bağımsız oldu. Başkanlık tipi cumhuriyetle yönetilmektedir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .