Cevap ( 1 )

    •     ♦  SSCB savaşın son yıllarında Alman işgalinden kurtarmak bahanesiyle girdikleri, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve
    •     ♦  Bulgaristan’da komünist rejimleri kurması, bu bloğun kurulmasına zemin hazırladı.
    •     ♦  1947’ye gelindiğinde Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Çekoslovakya’da komünist rejimler iş başındaydı.
    •     ♦  Ayrıca, Mao Zedung’un 1949’da komünist Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurması, 1948’de SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, 1959’da Küba’da Castro’nun sosyalist bir yönetim kurması, Doğu Bloku’nu güçlendiren diğer gelişmeler oldu.
    •   ♦  SSCB; İran, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’na ve diğer yandan da Akdeniz’e inme politikası izledi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .