Cevap ( 1 )

 1. Döngüsel Zaman Anlayışında

         *  Zamanın başlangıcı ve sonu belli değildir.

          * Tarih, sürekli tekrar etmektedir.

           *  Sonsuz olan bu döngüsellikte geçmişin, bugün ve yarınla nedensel bir bağlantısı da yoktur.

  Bu anlayış, eski dünyayı temsil eden belli başlı milletlerin efsanelerinde ve mitlerinde (Eski Çin, Hint, Mezopotamya, Mısır ve özellikle Yunan) görülmüştür. 

  Çizgisel Zaman Anlayışına göre

            * Tarihsel süreç belli bir başlangıca sahiptir ve kıyamete kadar sürecektir.

            * Geçmiş ve gelecek birbiriyle bağlantılıdır.

            * Tarih, döngüsel zaman anlayışının aksine, tekrar etmeyen bir süreçtir.

  Bu anlayış tek tanrılı dinlerin medeniyetleri etkilemesiyle özellikle Hristiyanların etkisiyle oluşmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .