Cevap ( 1 )

  1. Dört halifenin seçiminde, danışma yani istişare prensibi dikkate alınmıştır. Yani ümmetin durumunu ilgilendiren bu konuda toplumun önde gelenleri ((kabile reisleri, eşraf, âyan, yöneticiler ve ordu kumandanları) birbirlerinin görüşünü alarak, birbirlerine danışarak müşterek (ortak) karar almışlardır.

    Halifeler önemli bir karar alacakları,uygulayacakları zaman yine istişare meclisinde konuyu görüşürler, ortak karar alırlardı.

    Dört halife döneminde seçimle halife olunması ve halkı ilgilendiren önemli kararlarda müşterek kararlar alındığından dolayı bu döneme Cumhuriyet Dönemi denmiştir.

    4. Halife Hz Ali’nin ölümünden sonra ise göreve gelen Muaviye siyasi mücadeleyle bu makama gelmiş, hilafet sisteminin özünde büyük değişikliklere neden olmuştur. Muaviye kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht tayin etmiş ve halifeliğin el değiştirmesinde saltanat sisteminin ortaya çıkmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .