Cevap ( 1 )

 1. Dünya Kadınlar Gününün ortaya çıkışıyla ilgili farklı görüşler vardır.

  Daha yaygın olan görüşe göre, 1857’li yıllarda Amerika’nın New York şehrinde yaşayan dokuma işçisi kadınlar, düşük maaşları, 12 saati geçen mesailerini ve artan iş yükünü protesto etmek amacıyla gösteri yürüyüşü yaptılar. Bu yürüyüş büyük bir yankı uyandırdı. Ancak polis kuvvetleri bu eylemi şiddet kullanarak bastırdılar.

  Daha sonra 1908 yılında Amerika’nın Manhatten eyaletinde yaşayan iplik işçisi kadınların yürüyüş ve grev yapması ve polisin de bu gösteriyi ve sonrasındaki eylemleri zor kullanarak bastırmıştır.

  Bazı rivayetlere göre de 1909 yılında Amerika’nın New York şehrindeki dokuma işçisi olarak çalışan kadınların işten haksız yere çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerde ve sonrasındaki fabrikanın işgal edilmesi ve fabrikada çıkan yangında 130 kadının hayatını kaybetmesidir.

  ilk kez Almaya’da 1910 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılmıştır. 1910’da II. Enternayonal kongrelerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin, Amerika’da tekstil fabrikasında yaşamını yitiren kadın işçilerin anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisi, kongrede oy birliğiyle kabul edildi.

  Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1921 yılında ilke kutlanmaya başlanmış ve sonraki yıllarda pek yaygın olmasa da 1975’li yıllardan sonra yaygınlaşarak caddelerde ve ülke genelinde kutlanmaya başlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .