Cevap ( 1 )

 1. Tarih yazıcılığı dünyada tarih boyunca farklı açılardan yorumlanmıştır. Bunların her biri farklı bir düşünceyi esas almıştır. Her birinin misyonu farklıdır.

  • Teolojik tarih anlayışı
  • Pozitivist tarih anlayışı
  • Romantik tarih anlayışı
  • Tarihselci tarih anlayışı
  • İdealist tarih anlayışı
  • Pragmatik tarih anlayışı
  • Marksist tarih anlayışı
  • Annales okulu tarih anlayışı
  • Yapısalcı tarih anlayışı
  • Frankfurt okulu tarih anlayışı

   

   

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .