Cevap ( 1 )

  1. Evrenin yaşının 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. 12 milyar yıl önce galak­siler, 5 milyar yıl önce ise Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinde oluşmuştur, Dünya, güneş sistemimizin oluşmasından 500 milyon yıl sonra, 4.5 milyar yıl önce gaz ve toz bulutlarından meydana gelmiştir,

    Dünya üzerinde tek hücreli canlılar yaklaşık 3.6 milyar yıl önce, çok hücreli canlılar ise 1.7 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Günümüzden yaklaşık 570 milyon yıl önce Birinci Zaman (Paleozoyik)’da bitkiler ve hayvanlar görülürler. İkinci Za­man ’da (Mezozoyik), günümüzden 230 milyon yıl önce dinozorlar, 220 milyon yıl önce de memeliler görülmeye başlar. Bu dönemin sonlarında yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorların soyu tükenmiştir. Dördüncü Zaman Pleistosen ve Holosen ol­mak üzere iki evrelidir. Günümüzden 2 milyon yıl kadar önce başlayan Pleistosen dönem 10 bin yıl öncesine kadar devam eder ve Paleolitik (Eski Taş) Çağ bu dö­nemde yaşanmıştır. Holosen dönem ise günümüzden 10 bin yıl önce başlar ve gü­nümüzde hala devam etmektedir.

    İnsanların taş aletler yapmalarıyla günümüzden 2.5 milyon yıl önce Paleolitik Çağ başlar. Paleolitik Çağ’da insanlar avcılık ve toplayıcılık yapmışlar, av hayvan­larının peşinde göçebe bir yaşam sürmüşler, mağaralar ve kaya altı sığınakları gi­bi yerleşmelerde geçici sürelerle barınmışlardır. Dönemin sonlarına doğru, ma­ğara duvarlarına yapılan resimler ve küçük heykelcikler görülmeye başlar. Bütün insan türleri Paleolitik Çağ’da görülmüştür. Paleolitik Çağ Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç evrelidir. Alt Paleolitik Çağ’da (G.Ö. 2.500.000-200.000) homo habilis, homo rudolfensis, homo erectus, homo ergaster ve homo heidelbergensis; Orta Paleolitik Çağ’da (G.Ö. 200.000-40.000) homo neanderthalensis ve homo sapiens; Üst Paleolitik Çağ’da (G.Ö. 40.000-12.000) da homo sapiens türü insanlar görülmüşlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .