Duraklama Dönemi’nde olmasına rağmen Osmanlı Devleti’nin Venedik, Avusturya ve Lehistan karşısında kazandığı başarılarla ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 492 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Duraklama Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin Venedik, Avusturya ve Lehistan karşısında kazandığı başarılara baktığımızda  Devletin hala güçlü bir orduya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Avrupalı devletler yüzyıllardır Osmanlı Devletine karşı  bir zafer kazanamadığından psikolojik olarak etki altındaydılar. Osmanlı Devleti ise yüzyıllardır zaferler kazandığından henüz Avrupalı devletlere karşı bir yenilgi düşüncesi kabul görmüyordu. tüm bu zafer rüzgarlarından dolayı duraklama döneminde dahi fetihler azalsa da devam etmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .