Cevap ( 1 )

 1. Aydınlanma Çağı’nda Avrupa’da yalnız bilim alanında değil, üretim teknolojisinde de önemli gelişmeler oldu. O güne kadar ortaya konulan bilimsel bilgi ve buluşlardan yararlanan mucitler günlük yaşamı kolay­laştıran ve üretimi arttıran makineler icat ettiler. Buhar makinesi icat edildi. Ardından  buhar makinesinin; maden ocaklarında su boşaltmak için ilk taşınabilir iş yaptırma aracı yapılması, dokuma fabrikalarında, gemilerde ve lokomotiflerde kullanımını sağladı.

  İngiltere ,Fransa, Almanya ve Rusya’da gelişen sanayi, tarım ekonominin de gelişmesini, güçlenmesini sağladı.

  Makineleşmeyle dokuma ve gıda ürünleri gibi insanların temel ihtiyaçları daha hızlı, ucuz ve bol miktarlarda üretilmeye başlandı.

  Fiyatların düşmesi tüketim artışını ve insanların refah düzeylerinde yükselmeyi getirdi. İçten yanmalı motor, telefon, mikrofon, gramofon, telsiz, lamba, araba lastiği, bisiklet, daktilo gibi icatlar günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştırdı.

  Bununla birlikte Avrupa devletlerinde Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik sorunlar da oldu:

   Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da işçi sınıfı ortaya çıktı ve zengin burjuva sınıfı yükseldi. İşçilerin haklarını dikkate almayan burjuva sınıfı ile işçiler arasında uzun yıllar süren mücadele dönemine girildi.

  Sanayi İnkılabı’yla birlikte Avrupa’da sermaye birikimi arttı. Ekonomide kapitalizm denilen, ser­mayeye dayalı ve kâr amaçlı üretim düzeni hâkim olmaya başladı.

  Kapitalizm ham madde ve pazara olan ihtiyacı arttırdı. Batılı devletler sanayiye ham madde ve pazar sağlamak için dünyanın geri kalmış bölgelerini sömürgeleştirdiler. Ellerindeki sermaye fazlasını da sömürgelerindeki yeni yatırım alanlarına yöneltiler, artan nüfusu buralara yerleştirmeye başladılar.  

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .