Duyun-u Umumiye İdaresi (Genel Borçlar İdaresi) kimler tarafından ve ne amaçla kurulmuştur?

Soru
2 Cevaplar 603 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

  1. Osmanlı Devleti’nden alacağı olan devletler tarafından kurulmuş ve bu devletler alacaklarına karşılık olarak Osmanlı Devleti’nin bazı gelir kaynaklarına el koymuşlardır. Böylece Osmanlı Devleti ekonomik olarak bağımsızlığını kaybetmiştir.

  2. Duyun-u Umumiye İdaresi’nin Kurulması ;

    Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini iyice bozmuş, borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma getir­miştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan vermemek için alacaklıların vekillerini görüşmeye çağırmıştır. İstanbul’da yapılan görüşmeler so­nucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma 20 Aralık 1881 tarih­ (28 Muharrem 1299) bir kararname ile ilan edilmiştir. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen bu anlaşma gereğince İstanbul’da “Duyun-ı Umumiye İdaresi” kurula­caktır. Bu komisyonda alacaklıları temsilen birer İngiliz, Fransız, Alman, Avustur­ya, İtalyan ve Galata bankerlerinin temsilcisi yer alacak, Osmanlı temsilcisi ile bir­likte 7 üyeden oluşacaktır. Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir kaynakları, tuz, tü­tün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga, Bulgaristan vergisi, Kıbrıs vergisi, Doğu Ru­meli vergisi gibi geliri çok olan vergilerdir.

    Bu şekilde Devletin mali gücünü elinden alan Duyun-ı Umumiye, “devlet için­de devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını hem de önemli gelir kaynaklarını alacaklarına mukabil bu komisyonun insafına terk etmiş­tir. Faiz oranlarını ayarlayan Duyun-ı Umumiye İdaresi kendi memurlarını atama hakkına da sahiptir. 1912 yılında Osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civa­rında iken bu kurumun memur sayısı on bine yaklaşmaktaydı. Duyun-ı Umumiye memurları köylere kadar giderek alacaklıların borçlarına karşın vergileri toplamak­ta ve bunları Osmanlı borçlarına karşın tahsil etmekteydi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .