Cevap ( 1 )

  1. Süleyman Paşa’nın ve 1362 yılında da Orhan Bey’in ölümleri üzerine Osmanlıların Rumeli’deki ilerleyişi kesintiye uğradı. Bu durumdan yararlanan Bizans; Lüleburgaz, Çorlu ve Malkara’yı Türklerden geri aldı. Aynı günlerde Orhan Bey’in yerine geçen oğlu I. Murat, Ankara üzerine sefere çıkmış bulunuyordu. I. Murat 1362 yılında Ankara’yı topraklarına katıp Anadolu’daki durumunu güçlendirdi. Daha sonra da Rumeli’ye geçerek kaybedilen yerleri geri aldı. Ancak onun asıl isteği, Balkanların kapısı durumundaki Edirne’yi fethederek Bizans’ın batı ile bağlantısını kesmekti. Bu amaçla I. Murat, komutanlarından Lala Şahin Paşa’yı Edirne üzerine gönderdi. Lala Şahin Paşa, 1363 yılında Sazlıdere’de yapılan savaşta Bizans ordusunu ve ona yardıma gelen Bulgar kuvvetlerini bozguna uğratarak Edirne’yi fethetti.

    Osmanlılar, Edirne’den sonra Filibe ve Gümülcine’yi de alarak Balkanların kapısını açtılar. Aynı zamanda Bizans’ın Türklere karşı Balkan devletlerinden yardım alma imkânını da ortadan kaldırdılar. Bir süre sonra da Edirne’yi başkent yaparak Balkanlara doğru ilerleyişlerine hız verdiler.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .