Cevap ( 1 )

  1. Bu sorun 1974 Kıbrıs sorunu sırasında başlamış sonra da devam etmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına göre, adalar üzerinde milli hava sahasının yüksekliği, karasularının genişliği kadar olabilirdi. Bu durumda Ege adaları üzerinde Yunan milli hava sahasının yüksekliği, karasular genişliği olan 6 mili geçemezdi. 

    Yunanistan 1974 krizinden sonra Ege adaların karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istedi. Dolayısıyla milli hava sahası yüksekliğini de 12 mile çıkarmış olacaktı. Türkiye, aleyhine olan bu duruma itiraz etti. Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarması Ege Denizi’ni bir Yunan gölü haline getiriyordu. Türkiye bu durumu savaş nedeni sayacağını duyurmuştur. ABD ve SSCB ‘nin de bu duruma itiraz etmesi nedeniyle Yunanistan istediğini yapamadı. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .