Cevap ( 1 )

  1. Süveyş bunalımı sırasında Mısır’a karşı Bat devletlerin uyguladıkları ekonomik boykot ve kanala saldırıyı kınayan SSCB’nin, Ortadoğu’daki prestijini artırmıştı ve Mısır giderek SSCB’ye yakınlaşmaya başladı.  Stalin’den sonra (1953) SSCB’nin Ortadoğu’ya ilgisi de giderek artmıştı. 

    ABD, SSCB’nin Ortadoğu’da etkili olmasından son derece rahatsız oldu. Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılması sağlama kararını aldı. 

    9 Mart 1957’de Eisenhower Doktrini adını alan rapor Amerikan Kongresi’nde kabul edildi. ABD buna göre, Ortadoğu ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü kabul ediyordu. 

    Bu doktrin ile ABD, Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiş, SSCB ile ilk defa bu bölgede kar karşıya gelmeye başlamıştır. 

    Bu Doktrin, soğuk savaşın hızlanmasında yeni bir adım oldu. ABD’nin Orta Doğu’ya müdahale olanağını artırdı. ABD, bunu gerçekleştirebilmek için bölgedeki müttefiklerinden hava üsleri istedi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .