Cevaplar ( 3 )

 1. Elam güneydoğu Mezopotamya’ya verilen addır. * Başkentleri SUS’dur.

  Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.

 2. Sümer ülkesinin doğusunda yaşamışlardır. Sümer egemenliğine son veren Elamlar, ilk dönemlerinde şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.

  Elamlar çivi yazısını kullanmışlardır.

  *Elamlılar, başkentleri Sus olup önemli bir kültürel varlık gösterememişlerdir. Asurlular son vermişlerdir.

 3. Merkezi Sus şehridir.
  Çömlek ve seramik yapımında gelişmişlerdir.
  Çivi yazısını kullanmışlardır.
  Asurlular tarafından yıkılmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .