Cevap ( 1 )

 1. En çok eşi olan padişah Abdülmecit’tir.

  Kimi kaynaklara göre 22 kimi kaynaklara  göre 27 eşi bulunmaktadır. İşte eşleri:

  Servet-Sedâ Kadınefendi Birinci eşi (d. 1824 – ö. 24 Eylûl 1878) – Baş Kadın Efendi (Temmuz 1839’dan to 25 Haziran 1861 tarihine kadar)
  Hoş-Yar Kadınefendi İkinci eşi (d. 1824 – ö. 1849) – İkinci Kadın Efendi.
  Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Üçüncü eşi (d. 12 Aralık 1820, Poti – ö. 17 Eylûl 1889, Çırağan Sarayı) – V. Murat’in annesi; Üçüncü Kadın Efendi (1839-1849), İkinci Kadın Efendi (1849-1861), Valide Sultan (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)
  Tîr-î-Müjgan Kadınefendi 10 Kasım 1841’de İstanbul’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 16 Ağustos 1819, Erivan – ö. 3 Ekim 1852, Feriye Sarayı, İstanbul) – II. Abdülhamid’in annesi; Dördüncü Kadın Efendi (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Üçüncü Kadın Efendi
  Verd-i Cânan Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 9 Kasım 1889, Feriye Sarayı, İstanbul) – Baş İkbal (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Dördüncü Kadın Efendi, 3 Ekim 1852’den 25 Haziran 1861’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
  Ruz-i Dil Kadınefendi 2 Ekim 1842’te evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mayıs 1824, Derbend-Kafkasya – ö. 31 Ekim 1887, Kandilli, Boğaziçi) – Kadın Efendi
  Gül-Kemâl Kadınefendi 27 Mart 1843’te evlendiği Yedinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 16 Kasım 1851, Ortaköy, Boğaziçi) – Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
  Şâh Cihân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1831 – ö. 1860) – 16 Kasım 1851’den itibaren Kadın Efendi
  Gülüstü (Gülistan Münire)Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1831 – ö. Mayıs 1861) – VI. Mehmet’in annesi ve Dördüncü Kadın Efendi (1860-1861)
  Râhime Piristû Vâlide Sultan Onuncu eşi (d. 1830, Kafkasya – ö. 1904, Maçka’daki Saray, İstanbul) – II. Abdülhamid’in manevî annesi, Haziran 1861’den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve Vâlide Sultan (1876 – 1904)
  Zerrin-i Melîke Hanımefendi Onbirinci eşi (d. 1824 – ö. 1842) – Hanım Efendi
  Düzd-i Dil Kadınefendi Onikinci eşi (d. 1825 – ö. 18 Ağustos 1845) – Önce Baş İkbal ve daha sonra da Üçüncü Kadın Efendi
  Nesrin Hanımefendi Onüçüncü eşi (d. 1826 – ö. 2 Mayıs 1853) – Hanım Efendi; Temmuz 1850’den sonra İkinci İkbal
  Ceylan-Yar Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1828 – ö. 17 Ocak 1855) – Hanım Efendi
  Nükhet-Sezâ Hanımefendi 1841’de evlendiği Onbeşinci eşi (d. 2 Ocak 1827; Hopa, Kafkasya – ö. 15 Mayıs 1850; Beşiktaş) – Hanım Efendi; 1846’dan itibaren Baş İkbal
  Nâvek-i Misâl Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1828 – ö. 5 Ağustos 1854; Şemsi Paşa Kasrı) – Hanım Efendi; Beşinci İkbal
  Meh-Tâb Kadınefendi Onyedinci eşi (d. 1830 – ö. 1888) – Hanım Efendi; İkinci İkbal (1848-1852), Baş İkbal (1852-1855), 1855’den itibaren Beşinci Kadın Efendi
  Nergiz Hanımefendi Onsekizinci eşi (ö. 26 Ekim 1848) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
  Nev-Eser Hanımefendi Ondokuzuncu eşi (ö. 12 Eylûl 1889, Yıldız Sarayı) – Hanım Efendi; 1861’den itibaren Baş İkbal
  Nâlân-ı Dil Hanımefendi Yirminci eşi (d. 1829, Kafkasya – ö. 1865, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
  Şayeste Hanımefendi Yirmi Birinci eşi (d. 1838 – ö. 11 Şubat 1912) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
  Ayşe Ser-Firaz Hanımefendi Yirmi İkinci eşi (d. 1837 – ö. 9 Haziran 1905, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Baş Gözde, Altıncı İkbal, ve daha sonra İkinci İkbal
  Bezm-i Cihân Kadınefendi Yirmi Üçüncü eşi (ö. 1845) – Nâm-ı diğer Bezme Kadın Efendi İkinci Gözde, Baş İkbal, ve daha sonra Altıncı Kadın Efendi
  Hüsn-ü Cihân Hanımefendi Yirmi Dördüncü eşi (ö. 1843) – Hanım Efendi; Üçüncü Gözde
  Safderun Hanımefendi Yirmi Beşinci eşi – Hanım Efendi; Dördüncü Gözde
  Yıldız Hanımefendi Yirmi Altıncı eşi – Hanım Efendi; İkinci Gözde
  Şems-i Nûr Hanımefendi Yirmi Yedinci eşi – Hanım Efendi

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .