Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nin en gelişmiş eğitim kurumlarından olan Enderun Mektebi ilk olarak II. Murat tarafından Edirne Sarayı’nda kurulmuştur. Mülki ve idari üst düzey devlet adamı yetiştirmek için oluşturulan bu okul devşirme yoluyla toplanmış zeki çocukların eğitim gördüğü kurumdur.

    Devşirme sistemine göre gayrimüslim ailelerin rızası alınarak 8-20 yaşları arasındaki çocuklar İstanbul’a getirilir; Türkçeyi, İslamiyet’i, örf ve adetleri öğrenmek üzere Türk ailelerin yanına yerleştirilirdi. Türk ailelerin yanında 3-5 yıl kalan çocuklar oradan alınarak Acemioğlanlar Ocağına verilirdi. Burada belirli bir eğitim alırlar sonrada sınava tabi olurlardı. Sınavda üstün başarı sağlayan çocukların fiziki yapıları dikkate alınarak Enderun Mektebine kayıtları yapılırdı. Diğer çocuklar ise Yeniçeri Ocağına gönderilirdi.

    Enderun Mektebinden mezun olan devşirmeler; ileride veziriazam, kaptanpaşa, vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, yeniçeri ağası gibi görevlere atanıyordu.

    Bazıları ise bilim adamı, şair, edip, nakkaş, sanatkâr, müzisyen, mimar, hattat, tarihçi, hekim, coğrafyacı oluyordu. Enderun Mektebi Tanzimat Dönemi’nde önemini kaybetmeye başladı II. Abdülhamit Dönemi’nde, 1909 yılında kaldırıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .