Cevaplar ( 2 )

  1. Osmanlılarda devşirmelerin okuduğu saray okulu, sarayın iç bölümü

  2. Enderun: Osmanlı Devleti’nde 15. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında merkez ve taşra teşkilatının idari ve askerî yöneticilerinin yetiştiği en önemli resmî eğitim kurumu Enderun’dur (Görsel 1.25). Enderun II. Murat Dönemi’nde Edirne Sarayı’nda ilk olarak kurulmuşsa da Fatih Dönemi’nde gerçek yapısına kavuşur. Bu kurum Osmanlı Devleti’ne yetenekli yönetici kadrolar yetiştirir.

    Yönetim ve askerlik görevi olan seyfiye sınıfı, devşirme sistemi ile alınan kişilerden oluşturulmuştur. Bu sistem ilk Türk-İslam devletlerinde uygulanan gulam sisteminin Osmanlı Devleti’ndeki karşılığıdır. Enderun talebeleri savaşlarda ele geçirilen esirlerin bir bölümü ile devşirme sistemiyle Hristiyan ailelerden alınan çocuklardan oluşmaktadır. Devşirme sistemine göre 8-18 yaş arası gençler toplanarak Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarında Türk-İslam âdet ve geleneklerine göre yetiştirilirlerdi. Buradan sarayın Enderun (iç ) bölümüne alınarak eğitimlerine devam ederlerdi. Bu gençler saray adap ve erkanını öğrendikten sonra görevlendirilirdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .