Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde Harp bakanlığı (Türkiye Büyük Meclisinde kabul edilen 429 sayılı kanun ile Erkânıharbiye Vekâleti kaldırıldı. Onun yerine, en yüksek askerî makam olarak Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) kuruldu. Böylece ordu, siyasetin dışında tutuldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .