Cevaplar ( 2 )

  1. Osmanlı Devleti XVIII. Yüzyılda devlet bütçesinde oluşan açığı kapatmak amacıyla günümüz hazine bonosuna benzer bir şekilde esham adıyla iç borçlanmaya gitmiştir. 1775 yılında başlatılan esham uygulamadı pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına geliyordu. Esham uygulaması temsili kağıt paraya geçişin ilk aşaması sayılır.

  2. Esham; sahibine belirli bir zamanda belirli bir parayı ve yine belirli zamanlarda bunun faizini ödeme taahhüdünü gösteren değer kâğıdı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .