Cevap ( 1 )

 1.  

  Sümerler yazıya kavuştuktan sonra, hatıralarındaki bütün hikâyeleri, masalları, ge­lenekleri, yazıya geçirmeye başlamışlardı. Sümerleri, Babilliler ve Assurlular izle­miş ve yazılı belge bırakma konusunda Sümerlerden aşağı kalmamışlardır. Sümer­ler birçok mitoslar, destanlar, ilahiler ve kasideleri manzum olarak yazmışlardı. A.Parrot, “Yazının mucidi olan Sümerler, edebiyatın da yaratıcısı olmuşlardır. ” demiştir. Sümer edebiyatı günümüz edebiyatlarındaki sembolizm ve teşbih gibi sa­natları binlerce sene evvel kullanmıştır.

  Sümerler konuşan hayvan masalları, çiftçi almanağı gibi daha pek çok fantezi eserler yaratmışlardır. Ancak insanlığın bu uzak geçmişinde her şey din için yapı­lıyordu. Sanat da edebiyat da dinin emrinde çalışıyordu.

  Sümer edebî belgeleri üç grupta incelenmektedir:

  Liturjik Eserler: Mitoslar (Adapa Mitosu, Etana Mitosu), kaside ve ağıtlar. Tanrıların insanlarla olan maceralarını anlatan edebî eserlere mitos denir. Tanrılara veya tanrılaşmış krallara ölçülü ve kafiyeli olarak yazılmış övgüler (kaside) arasında Güneş ve Adalet Tanrısı Şamaş’a ve İsin Sülalesi’nden îşme Dagan’a yazılmış kasideler örnektir.

  Epik (Destani) Eserler: Sümerler edebiyatın her dalında ölmez eserler yarat­mışlardır. Destani (epik) şiirin mucidi de Sümerlerdir. Sümer destanları Kah­ramanlık Çağı (Tufan öncesi) krallarının icraatlarını anlatırlar. Bugüne kadar bu türden Sümerce 7 destan bulunmuştur: l) Yaradılış Destanı 2) Gılgamış Destanı 3) Lugalbanda Destanı 4) Enmerkar ve Aratta Beyi Destanı, 5) Ninurta Destanı 6) Kazma Destanı

  Didaktik Eserler: Nesir halinde yazılmış ilmi eserler. Almanak, sözlük vs.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .