Cevap ( 1 )

  1. Türkler bağımsızlıklarına düşkün olmaları, çevrelerindeki diğer topluluklarla ilişkilerinde belirleyici unsurlardan biri olmuştur. Ayrıca tarımdan ziyade hayvancılığın yaygın olması, yarı göçebe hayat sürmeleri ve geniş bozkılarda hakimiyet kurmaları, at biniciliği konusunda usta olmaları da sosyal ve kültürel ilişkilerinde belirleyici unsurlar olmuştur. Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda ilişkiler kurmuşlardır diyebiliriz.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .