Cevap ( 1 )

  1. Evliya Çelebi Osmanlının 17. Yüzyılda yaşamış seyyah ve yazardır.  Çelebi 36 yıl Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında seyahatler yapmıştır. Seyahatlerinde gezdiği gördüğü ülkeleri, ülkelerin kültürlerini, sosyal ve ekonomik durumlarından bahsetmiştir. Bu sayede 17.yüzyılın Asya, Avrupa ve Afrika’daki yaşamları, ekonomik ve kültürel gelişimleri ile toplumların kültürlerinin nesillere akmasını sağlamıştır.
    Seyahatname adlı eserinde gezip gördüğü yerlerde yaşayan insanların günlük yaşamlarına da değinmiş olması bu eseri aynıca önemli kılmaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .