Farklı dinlerden ve milletlerden insanların bir arada, barış içinde yaşaması Osmanlı Devleti’ne hangi faydaları sağlamış olabilir?

Soru
, 1 Cevap 543 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Farklı mezhepler ve dinler arası çatışmaları, sürtüşmeleri önlemek için aldığı önlemler ve bu milletlere verdiği haklar sayesinde Devlet içinde huzur olmuş, tek çatı altında farklı milletler uzun yıllar birlikte refah ortamında huzur içinde yaşamışlardır. İnanç, mezhep farklılıkları konusunda iç karışıklık, isyanlar yaşanmamış, yaşananlara da çözüm getirilerek sukunet sağlanmıştır.
  Bu milletten insanların sosyal ve ekonomik hayata dahil dahil olmalarını sağlayarak ticari ilişkiler kurmuştur.
  Pek çok konuda Osmanlı kültüründen etkilenmişlerdir, Türkçeyi öğrenmişlerdir.
  Osmanlı’nın bu olumlu tepkilerine karşılık onlar da aynı şekilde karşılık vermiştir. Örneğin Osmanlı Devleti’ne bağlılıkları nedeniyle Ermenilere Millet-i Sadıka olarak adlandırılmışlardır. Kendi ibadetlerini bile Türkçe yapmışlardır.
  Bu toplumlar edebiyatçılar, müzisyenler, mimarlar, bankerler, sarraflar, bürokratlar olmuş, eğitimli insanlar olarak yetişmiş ve kendi dallarında ülkeye katkıda bulunmuşlardır.
  O günlerde bütün dünyada çok ağır zulümlere maruz kalan Müseviler OSmanlı’da huzur içinde yaşamışlardır.
  Sömürgeciliği altına girdiği Macarlılara karşı olumlu tutumu sayesinde bugün halen Macaristan’da Türklere karşı halk arasında bir sempati vardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .