Fatih Dönemi’nde dünyaca ünlü çok sayıda bilim adamı ve âlim medreselerde ders vermiştir. Bu gelişmeler Osmanlı bilimini, eğitimini hangi yönde etkilemiş olabilir, bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Soru

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti, bilime verdiği önem ve kurmuş olduğu eğitim sistemiyle dünyanın bilim merkezi hâline gelmiştir. Yapılan çalışmalar hükümdarlar nezdinde itibar görüyor, bilim insanları himaye edilip destekleniyordu. Osmanlı bilimi Fatih Dönemi’nde büyük ivme kazandı. Medreselerde fen bilimlerine verilen önem ayrıca bilim insanlarının İstanbul’a davet edilmesi önemli eserlerin ortaya çıkartılmasına zemin hazırladı. Fatih Dönemi’nde eski Latin kaynakları, antik Yunan kaynakları, Arap ve Batı dillerindeki birçok eser Türkçeye çevrildi. Fatih’in emriyle oluşturulan muhteşem kütüphanede çok sayıda kitap bulunmaktaydı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .