Cevaplar ( 3 )

  1. Fetret Deveri 1402 yılında başlayıp 1423 yılına kadar süren 11 yıllık dönemdir. Osmanlı Devleti Padişahı Yıldırım Bayezid 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Timur’a mağlup olunca Osmanlı Devleti başsız kalmıştı. Bu durumda Padişahın 4 oğlu tahta oturabilmek için aralarında mücadeleye giriştiler. bu mücadele yıllar boyu sürdü.  Çelebi Mehmed kardeşlerini mağlup edip tahta oturunca Fetret Devri de sona ermiştir.

  2. Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesi ile başlayan ve Çelebi Mehmet’in hükümdar olmasına kadar geçen 11 yıllık saltanat karışıklığına Osmanlı tarihinde Fetret devri adı verilir. Fetret devrine Timur’un Osmanlı ülkesini Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında paylaştırması sebep olmuştur.

  3. Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesi üzerine oğulları, Osmanlı ülkesinin değişik yerlerinde hüküm sürmeye başladılar. Bu siyasi parçalanmışlık Semerkant’a döndükten sonra arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur tarafından da desteklendi. Şehzadelerden Süleyman Çelebi Rumeli topraklarını, İsa Çelebi Bursa ve Balıkesir yöresini, Mehmet Çelebi Amasya ve çevresini yönetimi altında tutuyordu. Bir süre sonra onlara Timur’un serbest bıraktığı Musa Çelebi de katıldı. Böylece Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında taht mücadelesi başladı.
    Kardeşlerden Mehmet Çelebi öncelikle Osmanlıların Anadolu’daki topraklarını birleştirmek istiyordu. Bu amaç¬la İsa Çelebi’den Bursa ve Balıkesir’i alarak kendisine bağladı. Rumeli’de bulunan Musa Çelebi ise Süleyman Çelebi’yi yenerek Edirne’yi ele geçirdi. Böylece Osmanlı topraklarında biri Rumeli’de diğeri Anadolu’da olmak üzere iki devlet ortaya çıktı. Ülkedeki iki başlılık 1413 yılında Mehmet Çelebi’nin kardeşi Musa Çelebi’yi yenilgiye uğratmasıyla sona erdi. Böylece Mehmet Çelebi, Osmanlı Devletini parçalanmışlıktan kurtararak yeniden derleyip toparladı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .