Fransız İhtilali’nin birçok tarihçi tarafından Yeni Çağ’ın sonu Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmesinin nedenleri neler olabilir?

Soru
1 Cevap 627 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Fransız İhtilali sonrası sınıf ayrımına dayalı feodal düzen ve krallık rejimi yıkıldı ve Fransa’da milletin eşit­liği ilkesini esas alan cumhuriyet ilan edildi.

  Fransa’daki İhtilalin ortaya çıkardığı ve demokrasilerinin temelini oluşturan insan hakları, hürriyet, cumhuriyet ve milliyetçilik ilkesi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet kavramları Fransa’dan, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli  ülkelerine hızla yayındı.

  Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde belirtilen; egemenliğin millete ait olduğu anlayışının etkisiyle özellikle monarşi ile yönetilen çok uluslu imparatorluklar dağılarak, yerlerine millet egemenliğine dayanan ulus devletler oluştu

  Fransız İhtilali’nden yayılan düşünce akımları başharfleri HAMİDE olarak aklımda tutulabilir.. 

  * Hürriyet 
  * Adalet
  * Milliyetçilik 
  * İnsan hakları 

  * Demokrasi
  * Eşitlik  

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .