Cevap ( 1 )

  1. Fransız İhtilali 1789 yılında gerçekleşmiştir. Sebeplerine bakacak olursak temelde Avrupa’daki sınıf dediğimiz toplumsal gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ve üstünlük sağlamak mücadelesi diyebiliriz. Kralların hakim olduğu Avrupa’daki topraklarda, Rönesans ve Reform hareketlerinden ve Coğrafi keşiflerin getirdiği rüzgardan kaynaklanan gelişmeler baskı altındaki ezilen sınıfların özgürlüğe kavuşma ve ekonomik bağımsızlık kazanma mücadelesinin bir sonucudur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .