Cevap ( 1 )

  1. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne oldukça fazla etkisi oldu.Bu etkilerden bazı örnekler:

    – Osmanlı egemenliği altında bulunan milletlerden Avrupa devletlerine yakın olanlar (Sırplar, Bulgarlar, Rumlar ve Arnavutlar) Avrupadaki milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle ayaklanmalar çıkararak Avrupa’nın da desteğini alarak Osmanlı toprakları üzerinde 19. yüzyıl’da  kendi milli devletlerini kurdular.

    –  İhtilalin ortaya çıkardığı eşitlik, özgürlük, adalet ve cumhuriyetçilik gibi ilkeleri benimseyen Osmanlı devlet adamlarının çabalarıyla 19. yüzyılda Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi.

    –  Türk tarihinin ilk anayasası Kanunuesasi 1876’da yürürlüğe kondu ve meşrutiyet yönetimine geçti. Bu anayasayla kanun üstünlüğü ilkesini kabul edilerek vatandaşlarının kanunlar önünde eşitliği mülk edinme, yönetime katılma gibi temel hakları güvence altına aldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .